As famosas esculturas abstractas son creadas por escultor e artista profesional e experimentado. Os deseñadores queren expresar as súas ideas a medida que se forman esculturas abstractas. As estatuas abstractas son moi coñecidas por persoas tan modernas e contemporáneas. En xeral, as esculturas de arte moderna pódense deseñar de forma sinxela e parecer tan atractivas e creativas cando se mostran na galería ou en lugares ao aire libre.